0
Ukraina: +38 067 3607101
Polska: +48 22 390 63 48
E-Mail: [email protected]

Audyt energetyczny

Obrazowanie termiczne
Obrazowanie termiczne

4 produkty

Paszport energetyczny organizacji
Paszport energetyczny organizacji

11 produktów

Audyt energetyczny budynków i obiektów
Audyt energetyczny budynków i obiektów

3 produkty

Audyt energetyczny kotłowni
Audyt energetyczny kotłowni

6 produktów

Audyt energetyczny gminy
Audyt energetyczny gminy

15 produktów

Audyt energetyczny przedsiębiorstw
Audyt energetyczny przedsiębiorstw

17 produktów

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych

6 produktów

Audyt energetyczny sieci elektrycznych
Audyt energetyczny sieci elektrycznych

6 produktów

Audyt energetyczny to kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmujący: zebranie danych wstępnych, sporządzenie bilansów zużycia i dystrybucji energii, analizę informacji finansowych i technicznych, identyfikację strat nieracjonalnych, opracowanie działań energooszczędnych, wydawanie zaleceń i określanie skutków ich realizacji.

Celem audytu energetycznego jest ocena efektywności wykorzystania zasobów paliw i energii oraz opracowanie skutecznych środków obniżających koszty przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny lub audyt energetyczny przedsiebiorstw i organizacji obejmuje ocene wszystkich aspektow dzialalnosci przedsiebiorstwa, ktore sa zwiazane z kosztami paliwa, energii roznego rodzaju, wody i niektorych nosnikow energii.Uslugi certyfikowanych i certyfikowanych audytorow energetycznych w Rownem, BTS Firma inzynieryjna energoaudit.com.ua

Identyfikacja uszkodzeń i strat ciepła tras
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
75.7 zł
Zmniejszenie zużycia energii, urządzenia sprężarkowo-chłodnicze
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Тепловизорная съемка (услуга)
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
90.8 zł
Тепловизорного обследование квартир
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
90.8 zł
Тепловизорное обследование
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Тепловизорное обследование домов
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
75.7 zł
Usługi audytu energetycznego systemów dozowania
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
90.8 zł
Audyt energetyczny sieci wodociągowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
90.8 zł
Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny sieci elektroenergetycznych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
83.2 zł
Energoaudyt cykli baromembranowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
105.9 zł
Audit energetyczny wentylacja
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny budynków i budowli
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
75.7 zł
Audyt energetyczny izolacja strat ciepła
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny kotłowni i ciepłowni
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
75.7 zł
Audyt energetyczny stacji pomp i sprężarek
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny urządzeń produkcyjnych i systemów elektroenergetycznych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny zakładów przemysłowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
90.8 zł
Audyt energetyczny systemów grzewczych i ciepłowniczych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
83.2 zł
Audyty energetyczne zmniejszenie zużycia gazu ziemnego kotłownie
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audit energetyczny Sieci ciepłownicze, wytwornice pary, kotły
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
98.3 zł
Audyt energetyczny cykli wymiany ciepła i masy
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
83.2 zł