0
Ukraina: +38 067 3607101
Polska: +48 22 390 63 48
E-Mail: [email protected]

Audyt technologiczny

Komplet prac – badania i rozwiązania dla pojedynczych lub wielu technologicznych procesów produkcyjnych w celu zapewnienia poprawy jakości produktu, obniżenia kosztów i stabilności produkcji z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Identyfikacja uszkodzeń i strat ciepła tras
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
75.7 zł
Przedsiębiorstwa Wodociągów
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Przedsiębiorstwa ciepłownicze
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Audyt technologiczny oczyszczalni ścieków i kanalizacyjnej  pompownie
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Audyt technologiczny zakładów spirytusowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Usługi w zakresie audytu technologicznego produkcji biopaliw
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł