0
Ukraina: +38 067 3607101
Polska: +48 22 390 63 48
E-Mail: [email protected]

Miksery wolnoobrotowe

Mieszalniki wolnoobrotowe (mieszadła) do mieszania chemikaliów, flokulantów, koagulantów, roztworów polielektrolitów itp.

Wybierz język strony:
deuusapolukrrus