0
Ukraina: +38 067 3607101
Polska: +48 22 390 63 48
E-Mail: [email protected]

Pompa mocznikowe

Do przygotowania roztworu mocznika stosuje się pompy do cyrkulacji, mieszania mocznika Mocznik, mocznik - dostarczane w granulkach. W celu wprowadzenia do gleby w celu odżywienia roślin stosuje się go w postaci rozpuszczonej z wodą. Do przygotowania roztworu mocznika - mocznik, mocznik, stosuje się stacje przygotowania mocznika wyposażone w pompy.
Pompy do przygotowania i załadunku mocznika muszą być wykonane z materiałów odpornych na chemiczne niszczenie powierzchni roboczych w kontakcie z RSM, mieszaniną mocznikowo-amonową. Pompy cyrkulacyjne mocznika, mocznika, RSM pompują roztwór do zbiornika lub przez wymiennik ciepła w celu podgrzania wody roztworu. Wraz ze wzrostem temperatury cieczy wzrasta rozpuszczalność w wodzie.