0
Ukraina: +38 067 3607101
Polska: +48 22 390 63 48
E-Mail: [email protected]

Kompleksowe projektowanie technologiczne

Projektowanie części budowlanej, projektowanie technologii i procesów, projektowanie wodociągów i przepompowni ścieków. Projektowanie gorzelni, projektowanie linii do produkcji pektyn, produkcja skrobi, suszenie Bard...

 

Nadzór autorski nad budową
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie instalacji do produkcji biopaliw i bioetanolu
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Usługi inżynieryjne w zakresie budowy bioetanolu
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie urządzeń technologicznych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Instalacja i uruchomienie kotłów
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie, produkcja urządzeń do fermentacji
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projekt, budowa destylacji 10 000 litrów na dobę
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
563,165.5 zł
Destylarnia koniaku 1500 dal/doba
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
754,054.5 zł
Programowanie sterowników PLC w automatycznych systemach sterowania i sterowania procesem
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie zakładu produkcji bioetanolu
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie technologii układu chłodzenia
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
projektowanie technologii produkcji alkoholu
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie kotłowni
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie węzłów rachunkowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie projektów energooszczędnych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Uruchamianie
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Opracowywanie propozycji przedprojektowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Opracowanie systemu wizualizacji i sterowania w systemach automatycznej kontroli i sterowania technologicznego
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Opracowywanie zadań technicznych i zadań projektowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Obliczanie kategorii trudności obiektów budowlanych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Regeneracja rozpuszczalnika podczas ekstrakcji związków białkowych
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Regeneracja alkoholu do pektyny
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Zakład spirytusowy: projekt, technologia, wyposażenie, budowa
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Gorzelnie: kompleksowe przetwarzanie surowców zawierających skrobię (kukurydza, pszenica, soja itp.)
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Modernizacja projektu i inżynieria DDGS
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Budowlane Projektowanie obiektów, budowli, systemów, sieci
Producent
BTS Engineering
Rodzaj
Serwis
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Budowa zakładu bioetanolowego
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Projektowanie zakładu bioetanolowego
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Budowa zakładu bioetanolowego o mocy 6000 dal
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł
Budowa zakładu produkcji bioetanolu z surowców zawierających skrobię
Surowe
zboża, melasa, strumień
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Tak
Pod zamówienie
0
756.4 zł