0
+38 067 3607101    +38 036 2622033

Pompa trietanoloaminy

02 november 2021 / 16:14
Насос триэтаноламина

Pompa trietanoloamina

Do dozowania, pompowania trietanoloaminy, wzór chemiczny (C2H5) 3N, często stosuje się oznaczenie Et3N.

Posiada następujące właściwości fizyczne: w temperaturze pokojowej jest cieczą ruchliwą. Temperatura topnienie -114,8°C, temperatura wrzenia 89,5°C, temperatura samozapłonu 240°C.

Słabo rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w acetonie, benzenie, chloroformie, mieszalny z etanolem, dietylem na antenie.

Działa korodująco na aluminium, cynk, miedź i ich stopy w obecności wilgoci, także dla niektórych rodzaje powłok z tworzyw sztucznych, gumy i polimerów, a więc przechowywane w stalowych pojemnikach. Reaguje gwałtownie z silnym utleniacze stwarzające zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Para trzech etyloamin jest cięższa od powietrza, więc rozprzestrzenia się po ziemi.